Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

”Vi bär vår yrkesprofession med raka ryggar!”

Kommunals medlemmar arbetar inom flera olika delar av hälso- och sjukvården. Den största gruppen är undersköterskor. Andra yrkesgrupper är barnsköterskor, skötare inom psykiatrin och ambulanssjukvårdare. De är på ett eller annat sätt, under en eller annan tid, allas våra följeslagare.

Jag besöker medlemmar och förtroendevalda i Kommunal på Gällivare sjukhus. Arbetsplatsombuden Yvonne Strokirk, skötare, och Kristina Nilsson Marttala, undersköterska, möter upp vid entrén. Harry Joensuu, arbetsplatsombud för ambulanssjukvårdarna, ansluter sig tillsammans med deras kollegor i fikarummet och vi samtalar om deras vardag i jobbet.

Per, Susanne, Emelie, Kristina, Yvonne, Harry och Kent.

De arbetar på akutmottagningen, intensivvårdsavdelningen, inom ambulansen och psykiatrin. Trivseln är stor, de har en bra sammanhållning och kamratandan genomsyrar dialogen.

Det finns ett stort rekryteringsbehov som ligger nära i tid och de är bekymrade över bristen på personal och att det är så få som väljer att utbilda sig i yrken inom sjukvården. Kvalitetssäkrad yrkesutveckling, en bra lön och en säker arbetsmiljö är förutsättningar för att klara framtidens kompetens inom välfärden.

”Vi vill få kompetensutveckling inom yrket, behovet är stort och vi kan stötta upp sjuksköterskorna genom att utföra arbetsuppgifter vi har grundutbildning i. Vi hanterar läkemedel i stor omfattning, här kan vi stötta upp varandra, ett bra lagarbete är en förutsättning för att vi ska kunna utföra det arbete som åligger oss ” berättar de.

Bristen på tillgång till ambulanssjukvårdarutbildning oroar. ”Behovet är stort och om utbildning kan erbjudas även i denna del av landet och inte bara i Stockholmsregionen, så skulle det bli ett stort lyft för yrket och för Norrbotten” säger de.

Ambulanssjukvårdarna vill att arbetsskade- och sjukförsäkringen ska gälla för de i samma omfattning som för helikopterförarna. ”Vi färdas efter vägar och vintertid utsätts vi för snöstormar, vägarna är hala och olycksdrabbade och det är många gånger svårt att komma fram till de vårdbehövande” säger de. ”Vi har ett riskfyllt arbete, skillnaden är att vi färdas efter vägarna och de i luftrummet.”

De visar mig runt och vi färdas mellan rum som innehåller livsuppehållande apparater och är utrustade för provtagningar, väntrum och intag för ambulans. De känner till allas arbetsuppgifter, vem som gör vad vid vilket tillfälle.

Deras budskap är: ”Vi är yrkesstolta och går med raka ryggar. Hör oss, se oss, stärk oss!”

Vi samtalar om politik, om medlemskap i facket, om förändringsarbete, om hur arbetsvillkoren kan stärkas.

De värnar om verksamheten och om varandra. Inom sjukvården finns olika yrken som kompletterar varandra. Alla har sina uppgifter och alla behövs. Då behövs också bra coacher som ser personalen och som tillvaratar deras kunskap och kompetens.

Arbetsgivarna måste uppvärdera det viktiga arbete de utför och lönesätta dem efter de fantastiska insatser de gör för att behålla det starka fundament som bär upp det samhälle vi lever och verkar i.

Att vara yrkesverksam inom vård och omsorg är mer än ett kall. Sjukvårdens hjältar äger en profession och erbjuder sin kunskap och kompetens och verkar inom olika genrer till arbetsgivarna. Det måste finnas utrymme till kompetensutveckling och synliggörande av personalen.

Kommunals medlemmar, tillsammans med sina lagkamrater, kräver och förtjänar en bra arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och löner värdiga de hjältar de faktiskt är!

De är yrkesskickliga, lösningsorienterade och säkrar kvalitén inom sjukvården.

De är samhällsbyggare.

De är Kommunal.