Välkommen till Kommunal bloggar!

Här bloggar vi om aktuella ämnen som vi vill fördjupa oss lite extra i. Läs och kommentera gärna – vi gillar dialoger!

Prenumerera på bloggarna

Tack för att du prenumererar!

Något gick fel

Oscar Karlsson: För att unga ska få plats måste gamla stiga åt sidan!

Vi måste släppa osanningen om att unga inte kan, vill eller vågar ta plats i vår organisation och ibland måste faktiskt de äldre flytta på sig eller bereda ny plats för de unga.

Konsten att tolka

I detta inlägg diskuterar jag hur Försäkringskassans, förvaltningsrätters och kammarrätters tolkning av sjukersättningsreglerna förhåller sig till Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av samma regler.

>

Förbundsjuristen

Här resonerar Phillip Eldon kring aktuella frågor 

Vägledande dom om sjukersättning

Ett av kraven för att få sjukersättning är att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Bedömningen görs mot ”förvärvsarbete på arbetsmarknaden”. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett mål tagit ställning till hur det ska avgöras om en person har en sådan arbetsförmåga att han eller hon kan försörja sig genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.

Domstolen beskriver inte bara hur Försäkringskassan och domstolar ska göra denna bedömning, utan också vilka arbeten som omfattas och hur mycket sådana arbeten kan anpassas. HFD säger att om de anpassningar som krävs är så omfattande att ett tillräckligt stort ekonomiskt värde för en arbetsgivare saknas, kan arbetet inte betraktas som ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Det måste alltså vara realistiskt att en arbetsgivare typiskt sett skulle vara villig att anpassa arbetet i den utsträckning som krävs med hänsyn till den enskildas behov.

HFD:s dom är vägledande för Försäkringskassan, förvaltningsrätterna och kammarrätterna.

>

Förbundsjuristen

Här resonerar Phillip Eldon kring aktuella frågor 

Bra dom om förebyggande sjukpenning

Kammarrätten i Göteborg har i ett mål funnit att även hemuppgifter utgör medicinsk rehabilitering som kan ge rätt till förebyggande sjukpenning.

Kammarrättens dom är viktig eftersom många behandlingar och rehabiliteringar i dag innehåller övningar och uppgifter som patienten utför på egen hand hemma. Hemuppgifter är en naturlig och betydelsefull del i att behandla personer och rehabilitera dem tillbaka till arbete. Domen bidrar till att möjliggöra åtgärder som kan förebygga att folk blir sjuka.

>

Förbundsjuristen

Här resonerar Phillip Eldon kring aktuella frågor 

Mitt uppdrag på Kommunal

Mitt namn är Phillip Eldon och jag är 42 år gammal. Jag har arbetat som förbundsjurist på Kommunal sedan 2013. Innan jag kom till Kommunal var jag förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd i nio år där jag jobbade med liknande frågor.

>

Förbundsjuristen

Här resonerar Phillip Eldon kring aktuella frågor 

Vi står inte ensamma i avtalsrörelsen – vi är många

I tisdags berättade vi för omvärlden att Kommunal väljer att ställa sig utanför LO-samordningen i avtalsrörelsen. Det betyder att vi inte har stöd från andra fack för att driva våra krav. Som förbund står vi just nu ensamma. Men det betyder naturligvis inte att vi är ensamma. För vi är Kommunal – Sverige största välfärdsförbund med över en halv miljon medlemmar.

>

Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen 

Generella statsbidrag? På allas läppar men har olika betydelser

”Öka de generella statsbidragen till kommunerna!” Den appellen hörs från många håll nu. Från ett fackförbund som Kommunal, från Sveriges kommuner och landsting, ja till och med från ansvarig minister Lena Micko. Därför är det kanske lite extra förvånande för många när de får höra att det idag inte egentligen finns något som heter generella statsbidrag. Hur går det ihop? Vi börjar där och kommer sedan in på kärnfrågan om hur vi då bör utforma ökade transfereringar till kommuner och regioner utifrån det system vi faktiskt har i dag.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Välfärdsskatt – en statlig inkomstskatt för ett permanent välfärdslyft

Kommunal har i dag presenterat idéprogrammet Skatteväxling för välfärden. Syftet är att bidra till en, förhoppningsvis, konstruktiv diskussion om ett moderniserat skattesystem med finansieringen av välfärden i centrum.

>

Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer 

Heltid som norm – en av våra viktigaste jämställdhetsreformer

På en mansdominerad arbetsplats, t. ex inom industrin, får de anställda aldrig frågan om vilken sysselsättningsgrad de ska arbeta. Det förväntas att man blir anställd på heltid, det är norm. Den förskjutningen måste vi se på hela den svenska arbetsmarknaden om vi ska gå i bräschen och kunna kalla oss ett jämställt land på riktigt.

>

Mina tankar

Tankar från Vänervästs ordförande 

Jessica P Klemetsson: Det finns inget välfärdsfett kvar att ta av.

Pengarna räcker inte! Äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, barnomsorgen och kollektivtrafiken är anorektisk. Det finns inget välfärdsfett kvar att ta av.