Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Viktiga jobb behöver proffsiga utförare!

En färsk undersökning visar att hälften av de anställda allvarligt övervägt att sluta. Det är siffror som arbetsgivare och politiker måste ta på allvar och lyssna på rapportens förslag på åtgärder. Det handlar om viktiga jobb som behöver sina proffs.

Det är professor Marta Szebehely, Annelie Stranz och Rebecka Strandell  vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet som skrivit rapporten som släpptes den 15 februari: ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?”

Rapporten har gjorts med hjälp av en enkät där 1 200 undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst och äldreomsorg i Sverige intervjuats och 4 400 i övriga nordiska länder.

Resultatet är dyster läsning. Hälften av de anställda i äldreomsorgen har allvarligt övervägt att sluta. Det är den ökade stressen, lågt inflytande över jobbet och dåliga arbetstider som är orsaken. Utvecklingen är genomgående sämst för Sverige jämfört med de nordiska länderna.

Författarna till rapporten drar följande slutsatser:

– Minska den fysiska och psykiska belastningen

– Öka handlingsutrymmet för personalen

– Ge mer stöd till personalen

– Ordna bättre scheman

Länk till rapporten

(https://www.kommunal.se/nyhet/losningen-aldreomsogrgen-vi-maste-investera-mer-i-personalen-starka-deras-inflytande-villkor)

Innehållet i rapporten stämmer väl med mina erfarenheter från verksamheterna. En tidig morgon beger jag mig till centralgruppens hemtjänst och deras lokal i centrala Luleå. Hemtjänstpersonalen planerar dagen och det är full rusch. Det har gjorts en omorganisation och grupper har delats.

IMG_2141HtjLuleå170206

I dessa lokaler samsas personal inom hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm, de är 35 personer som samsas om utrymmet. De flesta som arbetar här är undersköterskor.

Jag frågar de hur de har det på jobbet, vilka utmaningar de har och vad de tycker är viktigt i deras bransch.

”Färdtiden mellan vårdtagarna är väldigt tight. Vi har inte tillräckligt med tid för återhämtning och det är alltid någon som är sjuk. Lokalerna är trånga men de är bättre än de vi hade tidigare” berättar de.

De vill ta emot elever som studerar till undersköterskor men de får inte förutsättningar till att kunna handleda dem. De vill få teambuilding i gruppen nu när de fått nya arbetskamrater efter omplaceringen av personal från andra hemtjänstgrupper för att kunna utveckla verksamheten och  lära känna varandra.

”Vi har personalmöten en gång i veckan och arbetsplatsträff var tredje vecka vilket är bra” berättar de.

De skyndar vidare till vårdtagarna.

Jag träffar Daniel som arbetar viss del med planering och viss del som undersköterska i gruppen. Daniel är förtroendevald inom Kommunal och är arbetsplats- och skyddsombud sedan ett år tillbaka.

IMG_2140HtjLuleåDanielLindgren

Daniel 

”Jag tycker att kombinationen med mitt fackliga uppdrag och mitt planeringsuppdrag fungerar bra. Jag kan till viss del påverka arbetsförläggningen så att arbetsmiljön för mina arbetskamrater blir lite bättre. Det är små steg men det är bättre än inget alls, det går att göra skillnad” säger han.

”Jag har tillsammans med mina arbetskamrater påtalat behovet av dubbelbemanning på vissa insatser som vi fått gehör för. Vi har också påtalat vikten av att personalen ska kunna samlas en stund på morgonen och nu har vi en kvart till vårt förfogande innan vi skiljs åt och det är värdefullt, vi går igenom dagen och tar upp om det är något speciellt som vi behöver tänka på eller om det hänt något. Vår utmaning är att få lite bättre struktur på dessa morgonmöten och vi är en bit på väg”

Arbetsmiljö ligger Daniel varmt om hjärtat.

”En god arbetsmiljö är A och O för att verksamheten ska rulla på ett bra sätt. Vi har en stressig arbetsmiljö. Jag upplever att chefen blivit mer lyhörd. Vi har kunden i fokus och kvaliteten på arbetet har ökat. Dock måste tiden för insatserna hos vårdtagarna vara reell, ibland kräver det längre tid än vad den beviljade tiden säger.

Daniel tycker Kommunal är bra och han är mycket nöjd med Kommunal i Luleå.

”Vi har fått ett bra stöd vilket resulterat i att vi har fått arbetskläder, löneförhöjning och byte av grupplokal. Vi känner att vi kan påverka och vår enighet på arbetsplatsen är en stor del av framgångarna. Henrik, huvudskyddsombud för Kommunal inom hemtjänsten i Luleå kommun, är ofta i kontakt med oss. Det känns jättebra och vi upplever att det finns ett bra engagemang. ”

Han tycker att samverkan med skyddsombud i samma bransch är viktigt.

”Vi kan driva gemensamma frågor och pratar vi ihop oss och delar med oss av de goda exemplen har vi goda möjligheter att förbättra vår arbetsmiljö.”

Daniel vill dela med sig av sitt budskap.

”Vi behöver prata om våra framgångar och de goda exemplen”

Jag beger mig vidare till hemtjänstgruppen i Gammelstad. I den här gruppen arbetar 22 personer. Jag träffar Kristina, Malin och Natalie och de beskriver deras arbetssituation.

IMG_2139HtjLuleå170206KristinaMalinNatalie

Kristina, Malin och Natalie

Här finns samma problematik som för medlemmarna i centrala stan. Tight med färdtid. De hinner knappt utföra insatser hos en vårdtagare för att sedan skynda till nästa. De har stora geografiska områden vilket kräver längre färdtid.

Nu måste politiker och arbetsgivare bestämma sig. Tiden rinner ut.

Ett borttagande av tidsstyrningen är en början. Tillräcklig bemanning och ett främjande av yrkesutveckling likaså.

Personalen vill göra ett bra arbete.  De trivs med jobbet i sig men får inte förutsättningarna för att utöva sin profession.

Gör proffsen delaktiga.

För en värdig välfärd.

För att viktiga jobb är värda att älska.

Dygnets alla timmar.