Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Mats Emanuelsson. Kulturens bärare.

Jag träffar Mats på Sunderby Folkhögskola i Luleå som ägs av folkrörelsen. Dessa bidrar till demokratiutvecklingen i samhället tack vare sin förankring i det civila samhällets organisationer. På folkhögskolorna skapas mötesplatser för människor.

img_1868-2matse

Han jobbar för kooperativet Valborg som är ett socialt företag. Här har han varit anställd sedan år 2000 då verksamheten startade.

Idag driver kooperativet café, de tillverkar tavelramar, har vaktmästeri och säljer damkläder. Vid starten tillverkade de kort och kuvert samt hade kryddträdgård men har avvecklat detta sedan en tid tillbaka.

img_1869valborgcafe

Här jobbar 16 personer med varierande arbetsuppgifter.

Mats är arbetsplatsombud och företräder medlemmarna i Kommunal på arbetsplatsen. Han vill ha en bra arbetsplats för alla. Där alla synliggörs. ”Allas lika värde är jätteviktigt, alla ska åt samma håll. Vi måste stå upp för rättigheter som skyldigheter och ställa krav på arbetsgivaren”.

”Vi trivs. Goda värderingar är viktiga och att alla får komma till tals. Visst har vi haft gupp efter vägen men vi löser det tillsammans i gruppen. Det finns tillit, empati och respekt”.

Mats berättar att han tar kontakt med arbetskamraterna när de är sjukskrivna. Han tycker att det är viktigt att bry sig om, att se andra människor. ”Vi alla går igenom olika faser i livet, vi har bra och dåliga dagar”.

Mats har ett genuint intresse för samhället, för politik, kultur, föreningsliv och människor.

Det var hans samhällslärare som lockade fram nyfikenheten om samhället när Mats var 15 år. ”Jag är nyfiken på att lära mig nya saker av andra. Jag tar mig tid att fråga hur andra mår, vad som händer och ska hända i människors liv. Det är viktigt att lyssna och vara ödmjuk och respektera att vi inte måste tycka lika”.

Hans stora intresse för kultur ger sig uttryck i diktskrivande. Han har nyligen fått sin diktsamling ”Kråkdansarens resa” publicerad.

img_1877krakdansarensresa

”Jag trodde aldrig att detta skulle bli verklighet. Vid 60 års ålder har min dröm gått i uppfyllelse. Jag är så tacksam för att jag fick chansen”.

Han berättar om den där kvällen när han läste sina dikter på Kulturens Hus i Luleå. Om när han fick frågan om han hade lust att ge ut några diktsamlingar. Bli författare.

”Kråkdansarens resa” är inte den sista diktsamlingen som Mats kommer att ge ut. Han har många, många fler som han vill dela med sig av.

”Jag började skriva dikter när jag var 17 år och jobbade på Sundboms järnaffär i Luleå. Den första dikten hette Livets gång och handlade om livet från vaggan till graven med allvar och med glimten i ögat. Jag vill beröra andra med mina dikter”.

Intresset och engagemanget inom föreningslivet är något som Mats vårdar och värnar om. ”I de föreningar jag är engagerad i, finns en stark gemenskap. Alla är välkomna och man känner att man får vara precis som den man är. Föreningslivet kan många gånger göra att ensamhet bryts” säger han.

Han har skrivit en dikt om facket som han vill dela med sig av:

”Ni unga

tänk på de villkor

ni jobbar under

 

att ni inte utnyttjas

av företagen

och inte ställer krav

på era fackliga rättigheter

 

Hör med facket

ta hjälp

med era arbetskamrater

att finna ett jobb

med värdighet och arbetsglädje”

 

– Mats B Emanuelsson

 

Jag har läst Mats diktsamling Kråkdansarens resa. Den berör. Den manar till eftertanke. Till reflektion. Den ger styrka. Hopp och mod.

Kultur är uttryck. Kultur är demokrati. Kultur är seder. Värderingar. Vana. Odling. Bildning. Konst. Kultur är läkande kanaler.

 

Det händer saker i möten med människor.

Om vi stannar upp.

Om vi öppnar våra sinnen.

Om vi lyssnar ordentligt.

Om vi ser varandra. Bekräftar.

Om viljan att utvecklas och komma framåt finns.

Om vi tänker att olikheter och oliktänkande berikar.

Då ger vi varandra goda förutsättningar för att bygga en bättre framtid.

Tillsammans.

 

Tack Mats. Jag ser fram emot din nästa diktsamling.