Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Schyssta villkor inom transportsektorn

Jag är på väg till Överkalix för att träffa medlemmar inom äldreomsorgen. Efter väg E 10 vid Trångån, Kalix kommun, ser jag en välkänd logga och ett välkänt ekipage vid ett p-stopp.

Det är Transportarbetareförbundet som står efter vägen. Olov, Marja-Lena och Veronica möter upp i varma varselkläder. Det doftar grillade hamburgare och kaffe. En av Transports medlemmar har stannat till med sin lastbil och vi får en pratstund.

IMG_0877Transport

”Vi är ofta ute efter vägarna och har uppsökeriverksamhet. Vi gör företagsbesök och gör aktiviteter inom olika projekt som Yrkesförarnas dag, Här stannar Sverige, information om AFA och annat utifrån medlemmarnas önskemål. Vecka 17 och 37 är gemensamma uppsökeriveckor i hela Sverige inom Transportarbetareförbundet. Idag uppmärksammar vi medborgarinitiativet Fair Transport Europe” berättar de.

IMG_0878OlovMarjaLenaVeronica

Det är Europeiska Transportarbetarefederationen, ETF, som startat kampanjen Fair Transport Europé för att uppnå bättre villkor för alla anställda inom transportsektorn i EU och få slut på social dumpning, missbruk av regler och illojal konkurrens.

Även Kommunal är medlem i ETF. Förslagen på ändringarna påverkar medlemmarna i Kommunal positivt, t ex krav på övertagande av personal vid upphandling och begränsningar att erbjuda otrygga anställningsformer.

En bärande del av kampanjen, som drivs gemensamt i alla EU:s länder, är att påverka politiken inom EU; Europeiska kommissionen. Detta ska göras genom att samla in så många namn som möjligt för schyssta transporter. Inom EU är det minst 1 miljon namn, i Sverige behöver vi få in minst 75 000 namnunderskrifter.

ETF har sju konkreta förslag på lagändringar och andra åtgärder. Det är dessa förslag som vi, genom våra namnunderskrifter, kräver till Europeiska kommissionen.

Dessa krav handlar om att stoppa kränkande och osäkra anställningsformer, övertagande av personal vid offentlig upphandling, solidariskt ansvar i underleverantörskedjor, stopp för ”brevlådeföretag”, gemensam anställnings- och sociallagstiftning och tillämpning av dessa i alla medlemstater, inrätta en partsgemensam arbetsgrupp för att säkerställa ett effektivt genomförande av utstationeringsdirektivet samt en erkänd europeisk definition av social dumpning.

Vill du vara med och påverka för schyssta villkor inom transportsektorn?

Gå in via denna länk och skriv på:

www.fairtransporteurope.eu

Du har till den 13 september år 2016 på dig!

Tillsammans är vi starka. Tillsammans gör vi skillnad.