Zara Leghissa

Kommunal Norrbottens ordförande bloggar om möten med människor och det fackliga arbetet. Med medlemmens fokus.

Proffsen som vill vara proffs

Naturen står i vacker höstskrud. Det blåser och regndroppar faller. Jag sitter försjunken i tankar över vad dagen ska ge medan jag kör. Jag ska på arbetsplatsbesök och träffa välfärdsarbetarna inom hemtjänsten i staden som är känd för sin vintermarknad som pågått sedan 1600-talet; Jokkmokk.

Dörren till hemtjänstgruppen står på glänt och Kommunals arbetsplatsombud Annelie sitter med sticken i knät. Fler ansluter sig runt bordet.

De berättar om sina arbetsvillkor och vad som engagerar dem. Med kärlek och respekt för de äldre och sjuka. Med en stark vilja att förändra och att kunna påverka till det bättre.

De vill ha högre lön, arbets- och skyddskläder samt bra arbetstider som inte omfattas av delade turer.

I Jokkmokks hemtjänst har enhetschef och biståndshandläggare flyttat sina kontor från hemtjänstgrupperna.

”Vi träffar inte vår chef så ofta som vi önskar. Närheten skulle underlätta mycket och vi skulle kunna hantera problem som uppstår i det löpande dagliga arbetet på ett mycket effektivare sätt. Vi får sällan någon information om vad som är på gång. Ingen delaktighet i förändringar. Det är synd, för vi har många tankar och idéer som leder till förbättringar och dessutom skulle kunna finansiera arbets- och skyddskläder. Vi upplever inte att vi kan påverka våra arbetsvillkor eller den verksamhet vi arbetar för. Det finns stora brister gällande kontinuiteten bland personal” berättar de.

De behöver varma jackor när temperaturen sjunker eftersom de färdas långa sträckor för att ta sig till brukarna. De har friskvårdsbidrag men den schemalagda friskvårdstimmen är borttagen. De får i stort sett aldrig någon kompetenshöjning. Planeringsdagar har de aldrig haft. Brist på vikarier är stor. Många av vikarierna får jobba dag för dag trots att behovet sträcker sig längre tid. De äldres genomförandeplaner följs inte upp i tillräcklig omfattning när behoven förändras.

Att systematiskt stänga ute, undantränga och välja att inte lyssna på de som dagligen träffar de äldre och sjuka är inte acceptabelt.

För mig blir det obegripligt hur man som ansvarig av välfärden väljer att utesluta kvalitetshöjning och inte värna om eller lyssna på de som är proffsen i hemtjänsten när man kan välja motsatsen.

IMG_1380Beata, Inger, Annelie, Leif1

IMG_1383htj jokkmokk1

Beata, Annelie, Inger, Leif, Bodil, Carina, Sofie, Nina, Ros-Marie, Susanne och Agneta har arbetat länge inom äldreomsorgen. De älskar sitt arbete och värdesätter deras yrke högt. De är stolta välfärdsarbetare.

De vill ha en annorlunda hemtjänst. En hemtjänst som skapar trygghet och glädje för de äldre och sjuka, deras anhöriga och för personalen.

De är proffs.

Låt proffsen vara proffs!