Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
yrkesexamen

Alla yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskolan

Kommunals förbundsstyrelse har sagt ja till regeringens förslag om att alla gymnasieskolans yrkesprogram ska innehålla de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. Det är viktigt för att fler ungdomar ska välja ett yrkesprogam med examen inom Kommunals organisationsområde.

Betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (2008)

Sammanfattning Svenska Kommunalarbetareförbundet (nedan benämnt Kommunal) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Kommunal vill därför framföra följande synpunkter i sammanfattning: Synpunkterna utvecklas…