Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
vård

Kvinnor utsätts för hot och våld på jobbet

  Blogg av Anna Ahlin, vikarierande utredare på Utredningsenheten Vi har hört det förut och nu får vi höra det igen. Om de problem som uppstår när vård, skola och omsorg…

Samma krav på offentliga måltider som på jordbruket?

Förutom att mat är något fantastiskt som både gör livet värt och möjligt att leva (!) så har maten avgörande betydelse i många av samhällets delar. Det tycks dock vara…

Nationell kvalitetscertifiering av offentligt finansierade vårdgivare (2009)

Kommunal är mycket positiv till förslaget att tillsätta en statlig utredning med direktiv att utveckla en modell för nationell kvalitetscertifiering av offentligfinansierad vård. Det går att läsa i Kommunals yttrande…

Yttrande över betänkandet – Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Med anledning av detta framför Svenska Kommunalarbetareförbundet följande synpunkter: Utredningens ambition är att lägga förslag som utgör ett steg…

Yttrande över promemorian Driftsformer för sjukhus från Socialdepartementet (2007)

I promemorian föreslås att ”Landstingen skall kunna sluta avtal om driften av sjukhus utan krav på att avtalen skall innehålla villkor om att verksamheten skall drivas utan syfte att ge…

Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till heltidsanställning (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Heltidsutredningen ger en omfattande och grundlig bild av problematiken kring ofrivilligt deltidsarbete på den svenska arbetsmarknaden. Det ofrivilliga deltidsarbetet…