Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Vård- och omsorgscollege

Nationell kvalitetscertifiering av offentligt finansierade vårdgivare (2009)

Kommunal är mycket positiv till förslaget att tillsätta en statlig utredning med direktiv att utveckla en modell för nationell kvalitetscertifiering av offentligfinansierad vård. Det går att läsa i Kommunals yttrande…