Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
upphandlingskriterier

Yttrande över SOU 2013:12 ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Sammanfattning Kommunal delar LO:s uppfattning med ett par klargöranden av extra relevans för vissa välfärdstjänster…

Yttrande över Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för fordon (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Miljöstyrningsrådet erhållit ovan rubricerade upphandlingskriterier för yttrande. Förbundet får härmed anföra följande: Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier avser enligt rådet att vara ett hjälpmedel för offentlig och privat sektor…