Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Tor Hatlevoll

Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till heltidsanställning (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Heltidsutredningen ger en omfattande och grundlig bild av problematiken kring ofrivilligt deltidsarbete på den svenska arbetsmarknaden. Det ofrivilliga deltidsarbetet…

Kommunalarnas arbetsmarknad (2005)

En genomgång av utvecklingen i den svenska ekonomin och den nationella arbetsmarknaden, kompletterat med en kort beskrivning av den internationella utvecklingen. Dessutom beskrivs kommunernas ekonomiska utveckling och hur arbetsmarknaden för…