Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
SOU 2008:95

Yttrande över SOU 2008:95 – Enklare semesterregler (2009)

Bakgrund Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Förbundet har tidigare yttrat sig över närliggande frågor om ändringar i semesterlagen i den s k Knas-utredningen –…