Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Sofia Berglund

Om miljöpåverkan och miljöarbete

Jag har fått dåligt miljösamvete på sista tiden: Jag har använt mer sköljmedel det senaste halvåret än vad jag gjort de tio föregående åren tillsammans. Och jag har slängt mat….

Kommunal och Fairtrade – Inspirerande tips (2011)

Att leva som man lär är viktigt för Kommunal. Det är ett av huvudskälen till att Kommunal väljer produkter från Fairtrade (tidigare Rättvisemärkt). Kommunal engagerar sig i Fairtrade. Det sker…

Yttrande över betänkande från Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad skrivelse, vill framföra följande synpunkter. Sammanfattning Kommunal vill framhålla värdet av det förtroende och den legitimitet som skapas genom…

Svenska Kommunalarbetareförbundets yttrande över betänkandet Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (2008)

Kommunals överväganden i huvuddrag Kommunal anser att utredarens förslag, om en kompletterande obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, är oförenligt med den svenska modellen som idag skapar både trygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden. Förslaget…