Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
privat sektor

Yttrande över SOU 2013:12 ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Sammanfattning Kommunal delar LO:s uppfattning med ett par klargöranden av extra relevans för vissa välfärdstjänster…

Förslag till yttrande över promemorian Begränsad vinst- utdelning vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus (2006)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill framföra följande synpunkter på promemorians förslag: Den föreslagna regeln för att begränsa vinstutdelningen vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus kommer enligt Kommunals uppfattning inte att uppnå…

Vardagens hjältar – Undersköterskor och vårdbiträden i svensk äldreomsorg (2000)

Ledarskapet är viktigare för personalens trivsel än om ägandet är offentligt eller privat. Det visar undersökningen Vardagens hjältar från 2000. De som arbetar inom äldreomsorgen trivs med sina jobb. De…