Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
ohälsa

Insikter och fakta om ojämlik hälsa (2010)

Den psykiska och fysiska ohälsan har brett ut sig bland Kommunals medlemmar under en tjugoårstid. Allt fler mår allmänt dåligt, har långvarig sjukdom med minst en diagnos, känner ångest, oro…

Strategier för en hälsolinje – en rapport om hur Kommunal ska verka för ett hållbart arbetsliv och en hållbar hälsa (2006)

Andelen långvarigt sjukskrivna bland Kommunals medlemmar har varit hög under de senaste tio åren. I rapporten Strategier för en hälsolinje har fakta om sjukskrivningens och ohälsans olika orsaker sammanställts. I…

I stressens spår – rapport om ohälsan under 90-talet

Det här är en rapport som berättar hur verkligheten ser ut för Kommunals medlemmar. Det skulle kunna vara ännu en i raden av eländesbeskrivningar. Men medlemmarna nöjer sig inte längre…

Kommunalarnas arbetsmiljö 1988 – 1997

Kraven är höga och inflytandet lågt bland Kommunals medlemmar, med stress och utbrändhet till följd. Arbetsmiljön har åter blivit en mycket engagerande samhällsfråga. Det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön…