Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
löneskillnader

25 procent eller 3,6 miljoner kr – inkomstskillnaden mellan kvinnor och män under ett arbetsliv

Lönediskriminering kan förekomma i olika former, exempelvis inom ett givet yrke men också mellan yrken eller arbetsmarknadssektorer. Det första fallet kan relativt enkelt hanteras på arbetsplatsnivå genom att dra rätt…

Jämställdhet och rättvisa löner kan minska ohälsan

Apropå höstbudgeten 2011 intervjuade nättidningen Feministiskt Perspektiv nr 39/2011 Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh om jämställdhet och kvinnors hälsa. Kvinnors sjukfrånvaro på grund av stress och dålig arbetsmiljö ökar återigen. I höstbudgeten satsar…

Löneskillnader mellan kvinnor och män (2004)

Om hur lönerelationen mellan kvinnor och män ser ut på hela arbetsmarknaden och hur jämställdhetslagen ska användas för att minska könsmässiga löneskillnaderna hos enskilda arbetsgivare. I rapporten studeras även hur…