Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
lönepolitik

Industrins dubbla märken – ett hot mot lönebildningen

I senaste avtalsrörelsen var det återigen igen en stor diskussion om ”dubbla märken”. Bland annat var Teknikföretagen ute och hotade att säga upp Industriavtalet på grund av att de ansåg…

Jämlikhet – bästa sättet att undvika finanskriser?

Orsakerna till 2008 års globala finanskris diskuteras fortfarande livligt. Att finanskrisen föregicks av en snabb kredittillväxt är allmänt känt. Men nu kommer nya forskningsrön om vad denna kredittillväxt berodde på….

Yttrande över Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Svenska Kommunalarbetareförbundet överlämnar härmed sitt yttrande över huvudbetänkandet från Långtidsutredningen. Huvudsakliga synpunkter på Långtidsutredningens förslag Långtidsutredningen 2011 kommer med en mängd förslag till förändringar av den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Kommunal…

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner (2011)

I en ny undersökning genomförd av Novus opinion framkommer att finansminister Anders Borg saknar folkligt stöd för att ingångslönerna är för höga i kommunal sektor. Kommunal redovisar resultatet i en…

Att använda lönestatistik (2004)

  För den vanliga medborgaren har det blivit allt viktigare att ha tillgång till siffror av olika slag. För medlemmarna i Kommunal och förbundets förtroendevalda är det viktigt att ha…

Löner och löneutveckling för medlemmar i Kommunal (2004)

I rapporten sammanfattas löneutvecklingen för Kommunals medlemmar över en längre tidsperiod. Tyngdpunkten i redovisningen är avtalsperioderna 1998-2000 samt 2001-2002. Resultaten redovisas i form av diagram och tabeller. Materialet har använts…

Rättvisa och utveckling i jobbet (2004)

Kommunals lönepolitiska utredning 2004

Korttidsscenariot – ett försök att beräkna framtiden (2003)

Den lönepolitik som Kommunal ska forma ska gälla för många medlemmar. En mycket stor andel av medlemmarna producerar tjänster som är relaterade till befolkningen och dess olika delar. I denna…