Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
”Lika skola med olika resurser?” En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning

Skolan som en förutsättning för ett jämlikare samhälle

Enligt Jesper Bengtsson och Mia Laurén, Arenagruppens rapport om barnfattigdom februari 2012, anser en majoritet av människor som har fått frågor om barnfattigdom att ämnet ska prioriteras i den politiska…