Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Långtidsutredningen

Yttrande över Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Svenska Kommunalarbetareförbundet överlämnar härmed sitt yttrande över huvudbetänkandet från Långtidsutredningen. Huvudsakliga synpunkter på Långtidsutredningens förslag Långtidsutredningen 2011 kommer med en mängd förslag till förändringar av den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Kommunal…

Yttrande över Långtidsutredningen 2008, SOU 2008:105 (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och anför följande synpunkter: Energi, klimat och ekonomisk tillväxt Kommunal ser ytterst positivt på att LU behandlar frågorna om…