Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
karensavdag

Lagom är bäst, varken för mycket eller för lite sjukskrivning – om självrisker och karens (2011)

Karensdagen slår hårdare mot de som arbetar långa pass. Det framgår av en rapport om självrisker och karens av Anna Hedborg. Karensdagen innebär ett inkomstbortfall vid första dagens sjukfrånvaro. För…