Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
jordbruk

Samma krav på offentliga måltider som på jordbruket?

Förutom att mat är något fantastiskt som både gör livet värt och möjligt att leva (!) så har maten avgörande betydelse i många av samhällets delar. Det tycks dock vara…

Så växer jordbruket – Näringspolitikens betydelse (2010)

Jordbruk och livsmedelsproduktion är centrala områden i vår vardag. Frågor om djurskydd, jordbruksstöd, livsmedelspriser och hunger återkommer ständigt i mediernas nyhetsrapportering. Alla har de en koppling till jordbruket. Den här…

Kongressrapport: Vattna, gödsla, gallra – Dags för Kommunals jordbrukspolitik att slå rot (2010)

Förbundsstyrelsen beslutade i november 2008 att tillsätta en näringspolitisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Kommunal inom jordbruket och dess relaterade verksamheter. Uppdraget är att identifiera…

Klimatet och jordbruket – En skrift om klimatförändringarna (2010)

Klimatfrågan berör både Kommunal och andra fackliga organisationer världen över. Förändringar i klimatet påverkar förutsättningarna för arbete och försörjning såväl som livssituationen för medlemmar i alla länder. I denna skrift…

Yttrande över slutbetänkandet SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående betänkande och vill härmed framföra följande synpunkter: Bakgrund Uppdraget för landsbygdskommittén var att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella…