Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
förskolan

Yttrande över remiss – Skolverkets allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan

Kommunal har beretts möjlighet att yttra sig över Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse och framför följande synpunkter: Sammanfattning Remissen är uppdelad i fyra kapitel och Kommunal har huvudsakligen valt att…

Yttrande över Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2007)

Bakgrund Vid regeringssammanträdet den 14 augusti 2003 beslutades att låta tillsätta en jämställdhetsdelegation för förskolan. Delegationens främsta uppgift skulle vara att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i såväl förskola…