Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Föräldraförsäkringsutredningen

Yttrande över betänkandet Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek Omvårdnad Trygghet (2006)

Bakgrund Föräldraförsäkringsutredningen tillsattes i april 2004 med uppdrag att göra en översyn av reglerna i föräldraförsäkringen på ett sådant sätt som verkar för barnets bästa och bidrar till en ökad…