Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
föräldraförsäkringen

Pappa hemma OCH mamma på jobbet

Skaffa mamma ett jobb och göra pappa med barn. Det var 1960-talets slogan för den dubbla emancipationen, det vill säga frigörelse för både kvinnor och män. I den politiska debatten…

Yttrande över promemoria Ds 2008:56 – Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och framför följande synpunkter: Tidigare har regeringen infört ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Utöver det kan…