Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
fondstyrelser

Yttrande över betänkande från Kommittén om AP-fondernas etik- och miljöansvar (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, som fått möjlighet att yttra sig över rubricerad skrivelse, vill framföra följande synpunkter. Sammanfattning Kommunal vill framhålla värdet av det förtroende och den legitimitet som skapas genom…