Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
familjepolitik

En krackelerande jämställdhetsdröm

Håller drömmen om den nordiska familjepolitiken på att krackelera? Det var en av frågorna på ett seminarium i Berlin häromveckan anordnat av Fredrich Ebert Stiftung. Seminariet utgick från den nya…

Sveriges familjepolitik i internationellt perspektiv

  Gästblogg av Tommy Ferrarini, docent i sociologi vid Stockholms universitet I västländerna har familjepolitiken ofta byggts ut under en tid då flera andra delar av välfärdsstaten utsatts för åtstramning. Denna…

Yttrande över promemoria Ds 2008:56 – Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och framför följande synpunkter: Tidigare har regeringen infört ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Utöver det kan…