Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
djursjukvård

Yttrande över betänkandet ”Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård” (2006)

Överväganden Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över Djursjukvårdsutredningens förslag. Kommunal organiserar drygt 500 djur- sjukvårdare och har valt att yttra sig över utredningen i de avseenden den…

Yttrande över betänkandet Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård, SOU 2005:98 (2006)

Djursjukvårdsutredningen tillsattes i september 2003 med uppdrag att göra en samlad översyn av principerna för behörighet, legitimation, ansvar och delegering inom djursjukvården, samt av tillsynen över verksamheten. Utredningens övergripande mål…