Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetstid

Hur många vill ha deltidsarbete?

  Källa: egen bearbetning av AMS-statistik Enbart 5 av 100 öppet arbetslösa medlemmar i Kommunal som 2012 var registrerade på arbetsförmedlingen sökte deltidsarbete, visas i figur 1. Andelen varierade mellan…

Helhetssyn på heltid

Kommunals utredare Ulrika Lorentzi intervjuas om arbetet med att få kommuner att ge Kommunals medlemmar heltidstjänster, i artikeln ”Tidskrävande införa heltid” på webbplatsen Sunt liv. Förutom att kommunerna måste erbjuda…

Kön, lön och arbetstid (2010)

Rapporten Kön, lön och arbetstid belyser löner och arbetstider inom Kommunals kvinnodominerade avtalsområden ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att ge ökad kunskap om löneskillnader mellan könen och kvinnors deltidsarbete. Rapporten…

Att förlägga sin tid – om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid (2006)

Arbetstidsprojektet fick i uppdrag att utvärdera effekterna av arbetstidsmodeller och arbetstidsförkortningar på arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, arbetsmiljön, jämställdheten mellan män och kvinnor, samt belysa ekonomiska konsekvenser. De utvärderingar som arbetstidsprojektet…

Hela tiden – en helhetssyn på arbetstidsfrågan (2006)

Högre lön är viktigare än kortare arbetstid. Det är ett av beskeden som medlemmarna gav i Kommunals medlemsdialog om arbetstiderna hösten 2005. På förbundsmötet i maj 2006 ska förbundets mål…

Arbetstider i förändring – En delrapport från Kommunals arbetstidsprojekt (2005)

Kommunals mål om 30-timmars arbetsvecka togs vid 1988 års kongress. Drygt femton år senare beslutade 2004 års kongress att genomföra ett projekt som ska ta fram en ny målsättning som…

Bemanningsekonomi – en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt (2005)

Kommunals arbetstidsprojekt har valt att specialstudera bemanningsekonomin i tre kommuner som har prövat olika arbetstidsmodeller. De kommuner som studeras är Kiruna, Forshaga och Falköping. Denna rapport är en referensstudie till…