Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetsskador

Beslut om arbetssjukdomar kan bero på synen på arbetsmiljön

Igår publicerade AFA Försäkring rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro -2016. Rapporten visar bl.a. att yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter har flest antal godkända allvarliga arbetsolycksfall bland kvinnor. Bland…

Hur länge ska kvinnor betala för sina osynligjorda arbetsskador?

Enligt rapporten Beslut om arbetsskada ur jämställdhets perspektiv, som nyligen gavs ut av Inspektionen för socialförsäkringen beviljas arbetstagare i kvinnodominerade yrken livränta för sina arbetsrelaterade skador, som inte är olycksfall,…