Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetskraftskostnad

Yttrande över promemorian Nedsättning av sociala avgifter för personer mellan 19 och 24 år från Finansdepartementet (2007)

Svenska Kommunalarbetareförbundet vill framföra följande synpunkter: I promemorian föreslås en nedsättning av det samlade uttaget av arbets- givaravgifter och allmän löneavgift för alla som är mellan 19 och 24 år….