Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
anställningsvillkor

Om svenskhet och om mångfaldens villkor i äldreomsorgen

Almedalen 1 juli 2013. Jag tilldelas en plats bland publiken till Sveriges televisions direkt sända debatt om svenskhet  men får ingen alls chans att yttra mig. Jag känner mig besviken…

Har löner födelseland? (2003)

I rapporten från 2003 jämförs lönenivå och lönespridning mellan å ena sidan svenskfödda medlemmar och å andra sidan medlemmar födda utanför Europa eller i Östeuropa. Resultatet visar att medlemmar födda…

Personliga assistenters anställningsvillkor – rapport från en avslöjande blockad (2003)

Under konflikten våren 2003 uppdagades att kommunernas vård- och omsorgsverksamhet till stor del bärs upp av timanställda och vikarier. När Kommunal utlyste sin nyanställningsblockad hade arbetsgivarna ingen som helst beredskap….