Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
allmän förskola

Yttrande över promemoria Ds 2008:56 – Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och framför följande synpunkter: Tidigare har regeringen infört ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Utöver det kan…