Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kategori:
Internationellt

Vem bestämmer över vem?

Den 14 oktober träffades EU:s finansministrar i Luxemburg för att diskutera det ekonomiska läget konstaterades att trots stora strukturella ansträngningar samt tydliga förbättringar på finansmarknaderna är den ekonomiska utvecklingen en…

Vårt Europa: social rättvisa, offentliga tjänster, arbete åt alla!

De senaste fem åren har vi inte haft några kollektivavtalsförhandlingar, berättar Nadia Pagano, internationell sekreterare på fackförbundet FP-CGIL i Italien. Lönerna för offentliganställda i Italien är frysta. Det görs inga…

Vem har plockat bären?

Förberedelserna är i full gång inför bärsäsongen 2014. Snart kommer bärplockare att från tidig morgon till sen kväll vandra över stock och sten i de djupa skogarna, från södra Dalarna…

Välfärdspolitiken står högt i Sverige och i EU

Blogg skriven av Lazo Sadik – nyutexaminerad utredningssociolog vid Stockholms Universitet praktiserande på Kommunals utredningsenhet. Medverkar för närvarande i projekt som rör äldreomsorg och pensioner. Den 24 april publicerade SOM-institutet…

Ett tiopunktsprogram för att få Europa på fötter

I början av april presenterade den Europeiska Socialdemokratiska partigruppen ett tiopunktsprogram för att få Europa på fötter. Den Socialdemokratiska gruppens ordförande Hannes Swoboda öppnade kort med vikten av ett socialt och uthålligt…

Intressanta diskussioner i Strasbourg

Under mars månad har det varit session i Strasbourg där flera intressanta och hårda diskussioner och beslut tagits. Den mesta akuta krisen just nu gäller EU:s budget. EU kommer att…

Om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europa

Igår behandlade EU-parlamentet ett betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europa. Betänkandet var bra på flera punkter bl.a. att jämställdhet är en grundläggande rättighet och fastslagen i EUs…

Säsongsarbetare från tredje land får nya och bättre villkor

I går antogs ett nytt direktiv för säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU. Direktivet är ett viktigt steg framåt för likabehandling av arbetstagare inom EU och kommer att ge…

Det sovande folket

Oavsett var du går träffar man på sovande människor. Närmare hälften av resenärerna i tunnelbanan (varierar över dygnet), i stolarna på varuhus, på parksoffor och i bilar sover. De som…

Vita jobb med svarta hål

Det finns en mångfald som stadigt ökar i Norden: mångfalden i lön och arbetsvillkor. Det växer fram arbetsmarknader med osäkra villkor – förutom visstidsanställningar, deltider och timanställningar blir det vanligt…