Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Inlägg av:
Peder Unander

Det är undervärderingen av kvinnors arbete som är problemet, låga livslöner är ett av flera symptom

Akademikernas centralorganisation SACO har nyligen presenterat beräkningar av teoretiska livslöner för olika utbildningar och drar slutsatsen att vissa utbildningar inte lönar sig tillräckligt mycket. Två yrken som lyfts fram som särskilt missgynnade är grundskolelärare och socionomer, vilka i genomsnitt sägs ha en lägre livsinkomst än gymnasieutbildade.

Budgetpropositionen 2017 – Regeringen och kommunpolitiken behöver höja ambitionerna för välfärdens finansiering

Så har då den årliga budgetpropositionen överlämnats till riksdagen av regeringen. Det är bra att låginkomsttagare och kvinnor tjänar mest på den röd-gröna budgeten de närmaste åren. Det är också…

25 procent eller 3,6 miljoner kr – inkomstskillnaden mellan kvinnor och män under ett arbetsliv

Lönediskriminering kan förekomma i olika former, exempelvis inom ett givet yrke men också mellan yrken eller arbetsmarknadssektorer. Det första fallet kan relativt enkelt hanteras på arbetsplatsnivå genom att dra rätt…

Är din lön rättvis?

I går publicerade LO rapporten Makteliten – i en klass för sig, en studie av inkomstutvecklingen för makteliten perioden 1950 – 2012. År 1980 tjänade den ekonomiska eliten i näringslivet…

Brukspatronerna i Moderaterna

Likt metoder hämtade från tidigt 1900-tal varnar nu brukspatronerna i Moderaterna i ett öppet brev att 500 unga vårdanställda i Stockholms läns landsting kan bli arbetslösa om de rödgröna vinner…

Värdediskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden

Det är allmänt känt att kvinnors arbete i genomsnitt betalas mindre än mäns arbete.  Dessvärre är detta inget nytt problem. Fram till början av 1960-talet fanns det två kolumner i…

Debattartikel i Dagens Arena om regeringen och kommunernas ekonomi

På Dagens Arenas debattsida skriver Kommunals utredare Peder Unander, i artikeln ”Regeringstrixande med kommunernas ekonomi”, om hur kommunernas möjlighet att leverera välfärdstjänster är beroende av regeringens välvilja. Det statliga regelverket för…

Kommunsektorn beroende av regeringens välvilja

Kommuners och landstings inkomster är konjunkturkänsliga. Vid konjunkturnedgång minskar skatteintäkterna och utgifterna för socialbidrag ökar. Ansvaret för stabiliseringspolitiken ligger hos staten. Alltså har staten ansvar för att skydda kommuner och landsting mot…

Varför är skattesänkningar så viktigt för Moderaterna?

Det är sannerligen lätt att trubbas av efter att år ut och år in hört moderata regeringsföreträdare med papegojors enträgenhet upprepa slagordet sänk skatten. Nu är man redo att ta…

Yttrande över SOU 2008:95 – Enklare semesterregler (2009)

Bakgrund Svenska Kommunalarbetareförbundet har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Förbundet har tidigare yttrat sig över närliggande frågor om ändringar i semesterlagen i den s k Knas-utredningen –…