Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Inlägg av:
Hans Kotzan

Om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europa

Igår behandlade EU-parlamentet ett betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europa. Betänkandet var bra på flera punkter bl.a. att jämställdhet är en grundläggande rättighet och fastslagen i EUs…

Årets fjärde beslutssejour i Europaparlamentet

Denna vecka har alla europaparlamentariker samlats i Strassburg för årets fjärde beslutssejour. Flera av besluten som togs kan sägas vara glädjande. I något som kallades för fjärde järnvägspaketet ville en…

Säsongsarbetare från tredje land får nya och bättre villkor

I går antogs ett nytt direktiv för säsongsarbetare som kommer från länder utanför EU. Direktivet är ett viktigt steg framåt för likabehandling av arbetstagare inom EU och kommer att ge…