Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Inlägg av:
Elinor Odeberg

Anställningstrygghet minst lika viktigt som meddelarfrihet

Idag föreslår regeringen ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i vård, skola och omsorg. Det är på tiden. Att privatanställda på samma sätt som offentligt anställda ska kunna tala med media…

Omställningsbar – inte utbytbar

Den svenska arbetsmarknaden har förändrats kraftigt de senaste tre decennierna. Från att ha varit i huvudsak industribaserad är den nu i huvudsak tjänstebaserad. Fenomen som globalisering, digitalisering och marknadsintegrering har…

Osäkra jobb får inte bli arbetsgivarens smitväg

Idag presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett förslag om att arbetsgivare ska vara med och dela på kostnaden för långtidssjukskrivna. Förslaget syftar till att skapa ekonomiska incitament för arbetsgivare att arbeta…

För lönesänkarna är en invandrare alltid en analfabet

Invandring kan vara lösningen på den demografiska utmaningen. I utredningen ”Migration, en åldrande befolkning och de offentliga finanserna” framgår det att i och med den växande andelen äldre krävs det…

20-tal äldreboenden i brand – ännu ingen misstänkt

Ett 20-tal planerade äldreboenden runtom i Sverige har brunnit de senaste månaderna. Ingen har gripits för dåden. Inatt brann ännu ett äldreboende, denna gång i Götene kommun. ”Jag är lite…

Kan du städa en toalett på 2 minuter?

Nästan var tionde sjukhussäng i Sverige upptas av en patient med en vårdrelaterad infektion. Många av fallen hade kunnat undvikas om hygienen på sjukhus, äldreboenden och vårdhem var bättre. Expressens…

Avgiftsfri sjukvård för alla över 85 – mer populism än verkan

Regeringen har i budgeten aviserat att 200 miljoner årligen ska satsas på avgiftsfri vård för personer över 85 år,  vilket framställs som en av Vänsterpartiets segrar. Syftet är en mer jämlik…