Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

I vardagen och i kristider – Kommunal driver på!

Medlemmarna i Kommunal gör skillnad. En helt vanlig tisdag men ännu tydligare när det krisar som nu. Personalen i äldreomsorgen, i sjukvården, i barnomsorgen, i skolan, på fritids, på bussarna, i lantbruket, lokalvårdarna, de personliga assistenterna och många fler, spelar en ofantligt viktig roll för att få vårt samhälle att fungera i vardagen, så som vi kände till den innan Corona. Nu när vi befinner oss mitt i en pandemi är det medlemmarna i Kommunal som är de sista som får falla.

Genom intensivt fackligt fotarbete runt om i landet och olika former av påverkansarbete, dialog med politiker, myndigheter och arbetsgivare, trycker Kommunal på för att medlemmarna ska kunna arbeta utan risk för sin egen hälsa. Och för att de ekonomiska och samhällspolitiska konsekvenserna ska bli så lindriga som möjligt – för samhället i allmänhet men såklart för medlemmarna i synnerhet. Medlemmarna i Kommunal finns på bredden över välfärdsyrkena, över 300 000 medlemmar ryms inom det som MSB definierat som samhällsbärande funktioner. Det är också därför goda arbetsvillkor för medlemmarna i Kommunal är en av nycklarna till ett bättre samhälle.

Under Coronakrisen har Kommunal drivit flera frågor och jag väljer att nämna några:

  • Stängda framdörrar i bussarna. Kommunal har kartlagt situationen nationellt och drivit på genom bland annat lokal dialog och debatt i media. Idag har flertalet bussbolag och huvudmän hörsammat Kommunals krav, men några dröjer och behöver fortfarande skärpa till sig. Om bussförarna är friska kan våra bussar fortsätta att rulla på våra gator och medborgare med samhällsviktiga arbeten kan ta sig till jobbet.
  • Slopad karensdag. Kommunal har under lång tid pekat på konsekvenserna av karensavdraget. Coronakrisen visade det orimliga med avdraget och Kommunal krävde att man direkt skulle slopa det. Med karensavdraget borttaget har vi råd att stanna hemma när vi blir sjuka och risken blir betydligt mindre att snabbt smitta andra. En tillfällig förändring av detta kom den 11 mars. Det är bra. Men vi hoppas såklart på en förändring som lever också i normalläge.
  • Lättare att kvalificera sig till a-kassa. Frågan om a-kassan har engagerat Kommunal länge där vi både sett att taket behöver höjas och att det behöver bli lättare att kvalificera sig för ersättning. Många av medlemmarna i Kommunal är visstidsanställda och många av dem kommer ha stor hjälp av de förändringar som gjorts. När nu fler kommer kunna få ersättning från a-kassan när arbetslösheten stiger kommer det inte bara hjälpa den enskilde utan även hjälpa till att hålla ekonomins hjul rullande. Beslutet, som kom den 30 mars, hoppas vi också lever kvar efter krisen. A-kassans trygghet kan inte begränsas till kristider.
  • Miljarder till kommuner och regioner. Att kommunerna behöver mer resurser har Kommunal varit tydliga med under en lång tid. Det var därför ett välkommet besked att förbundets krav på resurser nu hörsammas för att lättare ta oss igenom krisen. Med mer pengar i den kommunala skattkistan tar vi bort de ekonomiska hinder som finns för att anställa de som krävs, för att säkerställa lokaler och den utrustning som behövs inom sjukvården. Kommunal ser det pengapaket som kommunicerats från regeringen och samarbetspartierna som ett första steg. Behoven var redan innan Coronakrisen skriande.

Facket gör såklart även skillnad i att komma överens om spelreglerna och villkoren på arbetsmarknaden. Mitt uppe i Coronakrisen stod parterna redo att sätta igång århundradets avtalsrörelse. Kommunal var bland de första att föreslå att prolongera avtalen, då den akuta krisen omöjliggör en seriös förhandling, vilket man snabbt kom överens om att göra. Nu väntar en kanske ännu hetare avtalsrörelse senare i höst.

Dessutom har flera korttidspermitteringsavtal tecknats. Detta innebär ett statligt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av minskning av efterfrågan. Arbetsgivaren ansöker om statligt stöd för att täcka delar av sina lönekostnader, medan den anställde får minskad arbetstid men relativt liten löneminskning. Facket spelar med andra ord en mycket viktig roll under kristider.

En helt central fråga för Kommunal, bokstavligen livsviktig, är nu att alla som arbetar inom sjukvård och äldreomsorg har tillgång till de skyddskläder och personlig skyddsutrustning som krävs för att både skydda dem själva från smitta men också så att smittan inte sprids. Bland medlemmarna är detta en fråga som genererar mycket oro. Att alla huvudmän inte ens tillhandahåller arbetskläder är helt oacceptabelt. Kommunal jobbar stenhårt med att rikta stöd till arbetsplatsombud och skyddsombud runt om i landet för hur vi ska agera, till exempel genom att lägga anmälningar om 6:6a och även i de fall då det verkligen behövs, att avbryta arbetet med skyddsstopp.

Genom en enkätundersökning med svar från fler än 2000 skyddsombud vet vi att läget är mycket allvarligt. 84 % av de svarande inom hemtjänsten känner oro över tillgången på skyddsutrustning och 42 % svarar att de känner till att personal arbetar utan rätt skyddsutrustning. Och uppföljande enkäter vi gjort visar att utvecklingen går åt fel håll. Det är alarmerande, särskilt som Corona är ett maraton-lopp vi just inlett. Kommunal har därför ställt krav till Socialstyrelsen, uppvaktat ansvarig minister och på flera andra sätt drivit frågan. Vi vägrar ge oss.

En fackförening som Kommunal behöver alltid vara många, starka och kloka (förtroendevalda, skyddsombuden, ombudsmännen, och tjänstemän som jag själv) för att fortsätta kämpa för bättre arbetsmiljö och värdesättande av yrkesskicklighet. Nu i kris, och i den vanliga vardagen. Precis som medlemmarna får landet att fungera i en hårt pressad och komplicerad verklighet.

 

Nu genomför Kommunal en namninsamling där du har möjlighet att backa välfärdsarbetarna. Läs mer och skriv på här!