Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Undersköterskesatsningen gav resultat: en reflektion över Medlingsinstitutets rapport

Medlingsinstutet släppte igår sin rapport om relativlöneförändringarna på svenska arbetsmarknad mellan 2014 och 2017. Rapporten visar att Kommunals undersköterskesatsning har fallit väl ut, vilket har bidragit till att löneskillnaderna mellan könen har minskat under perioden.

Medlingsinstutet har av regeringen fått i uppdrag att utifrån ett jämställdhetsperspektiv redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett på svensk arbetsmarknad mellan 2014 och 2017. Ett uppdrag som resulterade i rapporten Yrke lön och kön, vilken kartlägger relativlöneförändringarna för 383 yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan 2014 och 2017.

Den svenska lönebildningsmodellen där industrin sätter normen för svensk löneutveckling har ofta kritiserats för att cementera olika yrkens relativa löneläge. Inte minst Kommunal har ofta påpekat denna brist på flexibilitet inom industriavtalet. Det är därför glädjande läsning när Medlingsinstitutet slår fast att även om både manligt och kvinnligt dominerade yrkesgrupper återfinns bland dem som har haft en högre löneökningstakt än genomsnittet så har utfallet för de kvinnodominerade yrkena varit bättre, vilket gjort att löneskillnaden mellan män och kvinnor minskar under perioden.

Tittar vi på yrken med en genomsnittslön under 30 000 kronor i månaden ser vi att undersköterskor inom äldreomsorgen har ökat sin genomsnittslön med drygt 9,6 % under perioden 2014 till 2017, vilket motsvarar en genomsnittlig höjning på 3,1 % per år. Det är betydligt mer än de 2,3 % per år som var genomsnittet för hela arbetsmarknaden. Undersköterskor inom vård- och specialavdelningar har en något lägre löneökningstakt på 8,2 % – motsvarande 2,7 % per år – men ligger också över snittet på arbetsmarknaden.

Att undersköterskesatsningen har gett effekt är bra och viktigt även om det finns mycket kvar att göra. Undersköterskors löner ligger fortfarande långt under jämförbara yrken inom till exempel industrin. Det finns också anledning att vara vaksam inför framtiden. Att undersköterskors relativlöner har förbättrats så pass mycket är inte bara en konsekvens av undersköterskesatsningen utan också ett resultat av att löneglidningen inom industrin har varit nästintill obefintlig under perioden. Skulle löneglidningen återigen ta fart finns det en risk att framstegen de senaste åren går om intet.

Det finns alltså skäl att vara försiktigt positiv till resultaten i Medlingsinstitutets rapport. För att bli helt övertygad om att relativlöneförändringar kan åstakommas också på längre sikt krävs dock att industriavtalet levererar liknande resultat även i framtida avtalsrörelser.