På Vallonens äldreboende använder de nya tekniska lösningar i arbetet

Pegasus

Parcykeln Pegasus för utflykter i området.