Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

På Vallonens äldreboende använder de nya tekniska lösningar i arbetet

I förra veckan var jag och Kommunals sektionsordförande på arbetsplatsbesök på Vallonens äldreboende i Skultuna utanför Västerås. Där fick vi möjlighet att prata med både medlemmar, boende och sommarjobbare. På vägen ut träffade vi också chefen som tagit emot ett studiebesök från PRO. Tyvärr hann vi inte stanna på midsommarfirandet med sommarlunch, tårta, midsommarstång och dans.

Fortsätt läsa

I den nybyggda delen av Vallonen är nya tekniska lösningar en del av det dagliga arbetet. Ett exempel är inbyggda golvlarm som utvalda superusers kan placera ut beroende på möblering och den boendes rörelsemönster. Det finns även takliftar med inbyggd våg samt höj- och sänkbara toalettstolar och handfat. Efter flera barnsjukdomar och ett halvårs intrimning är nu allt igång. Borta är flera fysiskt tunga arbetsmoment med lyft och förflyttningar, som tidigare innebar risker för både medarbetare och boende.

Ett hjälpmedel behöver inte vara digitalt och innehålla ettor och nollor. Pegasus är en parcykel med elmotor som möjliggör kortare eller lite längre utflykter, till exempel till kyrkogården, som bidrar till stimulans och välmående för flera boende.

Parcykeln Pegasus för utflykter i området.

Är det någon som undrar varför jag skriver om välfärdsteknik? Anledningen är att jag arbetar med Kommunals Projekt om välfärdsteknik. En del i det arbetet är att kartlägga utvecklingen av välfärdsteknik i Sverige, Norden och till viss del internationellt. Eftersom många arbetsgivare testar olika tekniker men sällan dokumenterar och sprider sina resultat kommer jag att besöka några av dem. Vi kommer också att ställa frågor till medlemmarna via en webenkät.

I Kommunal stora medlemsundersökning 2017 ställde vi två övergripande frågor om användningen av arbetstekniska hjälpmedel och digital teknik. Den visade att medlemmarnas erfarenheter av teknik skiljde sig åt mellan verksamheter, arbetsgivarkategorier och regioner. Arbetstekniska hjälpmedel var betydligt vanligare inom äldreomsorg än inom förskola. Att använda digital teknik i arbetet varje dag var vanligare inom äldreomsorgen än inom förskolan.

Under ett år deltar Vallonen tillsammans med fyra andra äldreboenden i ett försök med att introducera duschkabinen Poseidon. Den är placerad i anslutning till boendets gym och spa, vilket möjliggör tre olika duschalternativ – två vanliga duschar, ett sittbadkar och en duschkabin. Målet är att Poseidon ska bidra till ökad självständighet och stärkt integritet för de boende samtidigt som den ersätter ett fysiskt och psykiskt tungt arbetsmoment för medarbetarna. Det ska bli intressant att följa projektet.

Den smarta duschkabinen Poseidon.

Hittills har det varit lättast att introducera nya tekniska lösningar i nybyggda äldreboenden. Verksamheten med de största utmaningarna är dock hemtjänsten. För att kunna erbjuda attraktiva jobb med en bra arbetsmiljö krävs att den nya tekniken både ökar individens självständighet och anpassar hemmet till en arbetsplats. Det återstår att se hur regeringens satsningar kommer till användning.

Kommunal följer utvecklingen och kommer i höst att presentera ett program som beskriver behovet av utvecklingsinsatser inom välfärdsteknik ur ett arbetstagar- och medborgarperspektiv. Frågan är inte om utan när tekniksprånget kommer.