Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Glad förskolans dag!

Tredje torsdagen i maj är det förskolans dag. Det är ett tillfälle att uppmärksamma och hylla att Sverige har en subventionerad förskola – med hög kvalitet och tillgänglighet– samt lyfta fram alla de barnskötare och förskollärare som ser till att förskolans uppdrag uppfylls. Men kan verkligen alla fira idag?

Fortsätt läsa

Förskolan har en viktig uppgift att tillhandahåll omsorg och en verksamhet som utvecklar barns kognitiva förmåga och det livslånga lärandet. Alla barn ska få den omsorg, de lärande och den utveckling de behöver.

Samtidigt vittnar sjukskrivningsstatistiken, barngruppernas storlek och barnskötares egna upplevelser om att det finns stora behov till förbättring i verksamheten. Under uppropet #pressatläge berättar många anställda om en ohållbar situation i förskolan för de anställda, samt barnen.

Men på arbetsplatsen, särskilt i direktkontakt med vårdnadshavare, är det inte lika lätt för anställda att säga ifrån. Tidningen Kommunalarbetaren skriver om att barnskötare vittnar om en stark tystnadskultur där chefen inte tillåter att föräldrarna får veta hur illa det är.

– Jag har ljugit många gånger och sagt att kollegan varit på toaletten när jag varit ensam med för många små barn, berättar en barnskötare som arbetat på flera privata förskolor i kommuner i Stockholmsområdet.

Beslutsfattare på lokal och nationellnivå måste ta det här på allvar. Rapporter så som att 30 procent av barnskötarna anger att bemanningen är så låg att det innebär en risk för barnen varje vecka eller mer kan inte viftas bort. Det krävs krafttag för att vända utvecklingen.

För antalet barn på förskolan kommer inte bli färre. Det behövs mer resurser, gott ledarskap och konkreta prioriteringar för att bryta tystnadskulturen samt öka bemanningen i förskolan.

När medlemmar i Kommunal får fler barnskötarkollegor kan alla stämma in i kören: Glad förskolans dag!

Missa inte film och mer info om Kommunals krav för bättre arbetsvillkor för barnskötare.