Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

I den vinstdrivna välfärdens tidevarv behöver korruptionen hårdare bekämpas.

Nya Karolinska sjukhuset (NKS) i Solna kostar enligt nuvarande beräkningar ca 61 miljarder kr fram till år 2040. Som medborgare är summan svår att värdera. Beroende på vad man får kan ju såklart sjukvårdkostnader om 3 miljarder per år vara väl spenderade pengar. Medierapporteringen talar dessvärre för motsatsen.

Fortsätt läsa

I tidningarna läser vi om upphandlingsturerna där man förhandlat utan konkurrens och om konsulter från Boston Consulting Group som tjänat hundratusentals kronor i månaden, kunnat fakturera utan underlag och sedan blivit chefer på sjukhuset. Vad som framkommit i konsulthärvan väcker allvarliga misstankar om korruption och det är därför välkommet att regeringen nu säger att man tänker tillsätta en statlig granskning.

Turerna kring NKS sätter fingret på riskerna med vinstdrivande, politiknära verksamhet. Det är också i sådana sektorer som vi i Sverige historiskt har sett återkommande fall av korruption (t.ex. försvarsbranschen och asfaltsbranschen). Dessa sektorer är då undantag. I övrigt har det svenska näringslivet och den offentliga sektorn präglats av en högre etik än i de flesta andra länder.

Till listan av riskbranscher har de senaste åren lagts välfärdsbranschen. Liksom i försvarsbranschen det även här mycket lönsamt att veta hur politiken fungerar, för då kan man hjälpa sig själv eller sin arbetsgivare att tjäna pengar på skattefinansierad verksamhet.

Här är projektet NKS intressant, då det samtidigt är ett byggprojekt och ett sjukhusprojekt och det finns än större korruptionsrisk. Den konsulthärva som nu reds ut inför öppen ridå visar att vi i Sverige inte är tillräckligt väl rustade för att hantera dessa risker.

I debatten kring NKS har vissa anfört att problemet med korruptionen skulle kunna lösas genom att vi i Sverige blev ”bättre på att upphandla”. Jag menar dock att det är helt otillräckligt och att det krävs andra verktyg. Ett naturligt första steg vore att ta till sig insikten om vinstintressets styrka och reglera det, i enlighet med vad regeringen och vänsterpartiet nu föreslagit. Vidare behöver vi i Sverige värna en starkare ämbetsmannakultur; införa hårdare regler om karens mellan olika jobb och uppdrag, lagstifta om lobbyismen och värna de grundlagsstadgade principerna om offentlighet, yttrandefrihet och meddelandefrihet. Staten bör också i högre utsträckning främja den ekonomiskt pressade lokala journalistik som idag granskar lokalpolitiken och även värna det starka arbetsplatsnära fackliga arbetet. Det handlar om att vässa lagstiftning och institutioner för att bättre hantera den nya verkligheten.

I den vinstdrivna välfärdens tidevarv behöver korruptionen hårdare bekämpas.