Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Seminarium om barnskötares roll i framtidens förskola

Barnskötare den andra största yrkesgruppen bland medlemmar i Kommunal och den fjärde största yrkesgruppen i Sverige. Deras kunskap och erfarenheter från det dagliga arbetet i förskolan behöver tas tillvara. Missa inte rapportsläpp om framtidens förskola den 11e december klockan 11-12 på Kommunals förbundskontor.

Fortsätt läsa

På seminariet släpps ”Trygga famnar sökes – en rapport om barnskötares roll i framtidens förskola” som bygger på Kommunals stora medlemsundersökning där över 3900 barnskötare intervjuats. Fokus i rapporten är barngruppernas storlek och personalens förutsättningar att skapa en trygg och meningsfull verksamhet. Med det lyfts behovet av kompetent och tillräckligt god bemanning – nu och i framtiden – upp.

Förskolan är inte bara viktig för att ge barn omsorg och förutsättningar för ett livslångt lärande utan förskolan är också avgörande för att personer ska kunna förena arbete eller studier med familjeliv. Kommunal ordnar med det ett seminarium om kvalitet i förskolan och barnskötare förutsättningar följa läroplan och tillgodose alla barns individuella behov.

På plats för att diskutera förskolans behov idag och i framtiden kommer Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin, skolminister Gustav Fridolin, Agneta Jöhnk, direktör vid SKL och Pia Rizell från Lärarförbundet vara.

För anmälan och mer information!