Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Framtiden och välfärden

Regeringen lägger en budget med stora omfördelande effekter genom satsningar på flera grupper som är ekonomiskt utsatt och genom satsningar på välfärden. En tydlig signal från budgeten är att Sveriges ekonomi går bra och det är nu dags att alla får del av den goda utvecklingen.


En budget med riktning på att minska klyftorna, men också på generell välfärd – samtidigt som statsskulden minskar. Det var huvudbudskapet i Magdalena Anderssons presskonferens i morse. Socialdemokraterna använder sina skarpaste vapen i form av ekonomiskt ansvartagande tillsammans med gemensam finansiering för gemensamma lösningar.

Det är tydligt att Socialdemokraterna vill gå till val på jobb och välfärd. Den som i valet vill utmana med höjd skatt för pensioner och sänkt barnbidrag får det inte lätt. Samtidigt ger regeringen tydliga signaler om satsningar på välfärdens arbetare som gör en hög förvärvsfrekvens möjlig – för en behållen tillväxt möjliggörs enbart av fler i arbete.

Vår ekonom Torbjörn Dalin kommenterar budgetförslagen ur ett Kommunal-perspektiv här: En budget med tydlig fördelningspolitisk riktning.

Läs kommentarer om sjukförsäkringen och budgeten här: