Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Fler platser till yrkesutbildningar är bra för välfärdens kompetensförsörjning

Kommunal välkomnar regeringens förslag om att förstärka och utveckla satsningen på den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen. För att skapa ett hållbart yrkes- och arbetsliv måste det finnas möjlighet att välja nytt och välja om sitt tidigare val av utbildning eller yrke. Redan i dag råder det brist på undersköterskor och framtiden spår en ännu större efterfrågan. 2035 räknar SCB med att Sverige kommer att ha ett underskott på 160 000 undersköterskor, om utbildningskapaciteten kvarstår. Även andra välfärdsyrken står inför stora bristsituationer.

Förslaget innebär att fler kommer att få möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och stärka sin förankring på arbetsmarknaden. Satsningen innebär också att arbetsgivare över hela landet ska kunna rekrytera erfarna och nyexaminerade undersköterskor, barnskötare och kockar som bidrar till en verksamhet av hög kvalitet och bra arbetsmiljö.

De gymnasiala yrkesutbildningarna har varit underdimensionerade under en flera år. Den borgerliga regeringens införande av Gymnasiereformen (GY11) satte snöbollen i rullning. Avskaffad högskolebehörighet från yrkesprogrammen ledde till att de valdes bort av ungdomarna och deras föräldrar. Färre sökande till yrkesprogrammen ledde till en minskning av antalet gymnasieskolor som kunde fylla sina klasser, behålla yrkeslärare och investera i aktuell utrustning.

Att satsa på yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen ger fler unga och vuxna fler chanser att välja en utbildning och ett yrke utifrån intresse och arbetsmarkandens behov av kompetens.

Regeringen har även föreslagit en höjning av studiemedlet med 300 kronor – ett viktigt steg på vägen för att ge personer med svag ekonomi incitament att studera. Vi ser även fram emot en kvalitativ och utbyggd yrkeshögskola!

Mer om Kommunals utbildningspolitik hittar ni här https://www.kommunal.se/rapport-ratt-utbildning-kommunals-utbildningspolitik-2017.