Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Åkesson misslyckades med att vara otydlig

Igår eftermiddag möttes civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Jimmie Åkesson (SD) i Uppsala för att debattera den aktuella frågan om vinster i välfärden. Det var en debatt som bjöd på något så ovanligt som en politiker som misslyckades med att vara otydlig.

Efter valet 2014 svängde Sverigedemokraterna i frågan om vinster i välfärden och släppte kravet på att vinster ska återinvesteras i verksamheten. Trots detta har de gång efter annan framhållit att de anser att skattemedel ska gå till den verksamhet de är avsedda för. Så även denna gång. Åkesson sa nämligen redan i sin inledning ”Jag vill påstå att jag och Ardalan är överens om ganska mycket här. Vi är helt överens om att skattemedel ska användas till det som skattemedel är avsedd för.” Även efter att Shekarabi i sin inledning läst ur SD:s förra skolpolitiska program, där det bl.a. stod ”Skolsystemets resurser ska användas till att höja kvaliteten i skolorna och inte delas ut som vinst”, hävdade Åkesson att han ”i grunden fortfarande håller med om det där”.

Men ju längre debatten höll på desto svårare hade Åkesson att säga sådant som han vet att väljarna vill höra och samtidigt berätta om den politik som SD vill föra. Det blev uppenbart att SD nu inte bara har släppt tankarna på att reglera vinsterna utan även anser att det ska vara fritt fram att göra vinstuttag, eller som Åkesson sa ”Problemet är ju inte att man plockar ut vinst”.

Den som inte vill höra vad Åkesson egentligen säger kan säkert hänvisa till enskilda meningar som han sa under debatten men det går inte komma ifrån att SD:s syn på välfärden är att den är som vilken marknad som helst. Gång på gång under debatten sjöng Åkesson marknadens lov och framhöll att konkurrens var bra och att konkurrens skapade ”livskvalitet”. ”Om du inte är nöjd med kvaliteten så byt” menade han.

Så även om Åkesson försökte framhålla att han och Shekarabi är överens om mycket så blev det en debatt som till syvende och sist faktiskt gav mycket tydliga svar på var såväl Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna står i denna fråga. Åkesson lyfte främst fram vikten av att företagen ska få göra vinst och hur bra det är med konkurrens. Shekarabi lyfte fram att välfärden inte är en marknad och påtalade upprepade gånger behovet av goda arbetsvillkor för undersköterskorna. Det fanns till sist inte mycket som förenade de båda debattörerna.

Jag vet inte om det var debattformatet eller Shekarabis skicklighet som gjorde att Åkesson inte klarade av att vara svävande på vad SD egentligen tycker. I vilket fall som helst så tror jag att den politiska debatten och väljarna skulle må bra av att politiker möts oftare i sådana här debatter. Det avslöjar nämligen politiker som försöker vara otydliga.