Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

90-talisternas pensioner: hur låga kan de bli?

Swedbanks nya pensionsrapport tecknar en bild av stora skillnader i pension mellan generationer. En person född 1990 beräknas få tio procent mindre av sin slutlön i pension än en person som fyller 65 år i år. 50-talisten får ca 60 % av sin slutlön i pension, tjänstepensionen inräknad, medan 90-talisten bara beräknas få omkring 50 %. Tio procent mindre av slutlönen kan göra stor skillnad i plånboken, i synnerhet för den vars lön inte var särskilt hög till att börja med. Swedbanks siffror är mycket oroande, särskilt för Kommunals medlemmar.

I en artikel på svt.se lyfter Swedbanks privatekonom Arturo Arques särskilt fram kommunalarbetarnas situation och säger: ”Är man exempelvis undersköterska, barnskötare eller bussförare blir det väldigt väldigt svårt.” Det är inte rimligt att en person som arbetat ett långt yrkesliv i välfärden ska få en så knaper pension. Pensionen ska kunna gå att leva på – inte bara överleva. Men faktum är att tidigare kommunalarbetare redan har väldigt låga pensioner så som det ser ut idag. Särskilt kommunalarbetande kvinnor har låga pensioner. Kommunals rapport från 2015 visade att genomsnittspensionen för en tidigare kommunalarbetande kvinna (*medlem i SKPF) var 11 500 kr före skatt, knappt 4 000 kr lägre än en man i samma sektor. Så många som 70 % av de kommunalarbetande kvinnorna var beroende av garantipension, en pensionsform som är tänkt som ett grundskydd till den som arbetat mycket litet eller inte alls. Kvinnors låga pensioner målar upp en bild av ett ojämställt yrkes- och familjeliv. Kvinnorna har ofta arbetat deltid under en period av livet och tagit hand om barn och utfört obetalt hemarbete. Många av dem blir beroende av sin partner för att kunna försörja sig.

Om kommunalarbetarnas pensioner redan idag är orimligt låga, hur låga kommer de framtida pensionerna att bli för dagens unga kommunalarbetare? Att pensionerna beräknas falla ytterligare för yngre generationer är bara ett tecken på att det måste ske en förändring. Kan unga kommunalarbetare också hoppas på en pension det går att leva på?  Flera yrkesgrupper såsom undersköterskor, personliga assistenter och buss- och spårvagnsförare är bristyrken med stora framtida rekryteringsbehov. Hur ska unga kommunalarbetare motiveras att stanna kvar i sina yrken? Lön och i förlängningen pension är två av flera faktorer som påverkar ett yrkes status och attraktionskraft.

Swedbank vill informera om hur pensionen påverkas av deltidsarbete och skriver att den som bl.a. väljer heltidsarbete framför deltid kan få flera extra tusenlappar i pension. Men många av kommunals medlemmar arbetar deltid ofrivilligt. Två vanliga orsaker till deltidsarbete är att arbetsgivaren inte erbjuder heltid, och att jobbet är så tungt att många går ned i tid för att klara av arbetsbelastningen. SCB redovisar orsaker till deltidsarbete för hela den arbetande befolkningen  här och Kommunal rapporterar om vård- och omsorgsarbetares orsaker till deltidsarbete här. ”Vi deltidsarbetar men vet inte hur pensionen påverkas” skriver Swedbank i sin rapport. Brist på information är en aspekt som Kommunal tagit upp tidigare, men är det hela bilden? Kommunals rapport från 2016 visade att även tidigare kommunalarbetare har sparat privat till pensionen, trots relativt låga löner. 23 % av dem tog ut pension från ett privat sparande 2013, vilket var bara några procentenheter under riksgenomsnittet. Särskilt kommunalarbetande kvinnor sparade privat. Trots att de hade lägre inkomster än män under en livscykel hade de ett något större sparande. Dessa mönster tyder på att Kommunals medlemmar förstår att pensionen kommer att bli låg och tar ansvar för att själva spara för att kunna samla ihop till en hyfsad pension. Trots det blir många av våra medlemmar alltså fattigpensionärer. Återigen har vi belägg för att individuellt ansvarstagande inte löser strukturella problem.

Flera kollektiva åtgärder behövs för att se till att unga kommunalarbetares framtida pensioner hamnar på en nivå som möjliggör ett tryggt liv efter pensionen. Att arbeta ett helt yrkesliv i välfärden måste både vara möjligt och attraktivt och ska inte bestraffas med en usel pension. Ofrivilligt deltidsarbete måste bort genom att göra heltid till norm och genom att se över arbetsbelastningen. Kommunal vill också att tjänstepensionen ska höjas för de under brytpunkten och att finansieringen av den allmänna pensionen ska höjas genom att höja avgiften. Kommunalmedlemmarnas pensioner är redan idag orimligt låga – det finns inget utrymme för att de ska försämras ytterligare. Även unga kommunalarbetare måste kunna se på framtiden med tillförsikt.