Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Begränsning av vinstjakt OCH kvalitetsjakt är lösningen

Eva Nordmark, ordförande TCO, skriver klokt på Dagens Samhälles debattsida när hon lyfter fram tre viktiga frågor för att öka kvaliteten i välfärden – bra villkor för de anställda, rätt utformade ersättningsmodeller och ett regelverk som är anpassat för respektive verksamhet. Jag håller med om att det är viktiga frågor men jag vill framhålla att vi just genom att begränsa vinstjakten kan koncentrera oss på den viktiga kvalitetsjakten.

Det första som Eva Nordmark lyfter fram för att öka kvaliteten i välfärden är personalens anställnings- och arbetsvillkor. Det är givetvis en mycket viktigt åtgärd för att garantera god kvalitet i välfärden. De anställda behöver rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och en lön som ligger i paritet med det viktiga arbete som de utför. Den andra punkten som Nordmark lyfter fram ersättningsmodellernas utformning. Det råder nog inga som helst tvivel hos någon att modellernas utformning påverkar verksamheten och att en ersättningsmodell därför måste vara rätt utformad. För det tredje påtalar hon att sektorerna, och därmed utmaningarna, ser olika ut inom välfärden och att de därför inte kan ”pressas in i ett och samma regelverk”.

Jag instämmer i detta. Det är tre viktiga frågor att ta i beaktande när det handlar om att öka kvaliteten i välfärden.. Jag menar dock att en begränsning av vinstjakten är en nödvändig förutsättning för att vi gemensamt ska kunna arbeta med de frågor som Nordmark lyfter fram.

När det gäller arbetsvillkor har Kommunal tidigare visat att andelen visstids- och deltidsanställda är högre i privat driven äldreomsorg jämfört med kommunalt driven äldreomsorg. Kommunal har också visat att lönerna för undersköterskor och vårdbiträden är klart lägre inom privat driven äldreomsorg. Detta är inte överraskande då välfärden är en så kallad kvasimarknad och företagen många gånger bara kan öka vinsten genom att sänka kostnaderna. Som inom äldreomsorgen till 70-80 procent består av personalkostnader. Vinstjakten påverkar lönerna för de anställda.

Vinstjakten är även en försvårande omständighet när det gäller utformningen av olika ersättningsmodeller. Man måste till exempel ta i beaktande att företagen har incitament att ägna sig åt så kallad ”cream-skimming”. Det vill säga att företagen väljer den patient/brukare/elev som ger högst intäkt i relation till kostnad för att öka sin vinst eller etablerar sig i områden med ett lågt vårdbehov för att öka sin lönsamhet. Ett annat exempel är att man måste ta i beaktande att företag i ett val av insats påverkas av möjligheten till vinst. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att t.ex. en läkare gör ett ingrepp som skadar patienten men om det finns två exakt lika bra ingrepp så kommer läkaren göra det ingrepp som ger dem högst vinst. Oavsett vilken kostnad det har för oss skattebetalare.

Nordmark har helt rätt i att kvalitetsjakten är det väsentliga men om vi inte först kommer tillrätta med vinstjakten kommer vår gemensamma strävan mot en jämlik välfärd med hög kvalitet att vara mycket svårare att uppnå.