Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunal välkomna förslag på legitimation för undersköterskor

Idag presenterar regeringens särskilda utredare Susanne Rolfner Suvanto en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Det är glädjande att se att den innehåller skarpa förslag för en bättre äldreomsorg - för äldre, deras anhöriga och för personalen.

Fortsätt läsa

Ur Kommunals perspektiv är det viktigaste förslaget att införa legitimation för undersköterskor. En legitimation är nödvändig för att öka yrkets attraktivitet genom att det blir en tydlig koppling mellan utbildning, yrkestitel och arbetsuppgifter. I korthet skulle en legitimation innebära:

  • Att utbildningen till undersköterska standardiseras

Idag finns det inte ett utbildningsinnehåll för att bli undersköterska, utan potentiellt är det lika spretigt som det finns många olika utbildningsanordnare. Det skapar en osäkerhet hos både blivande undersköterskor, studenter och arbetsgivare.

  • Att undersköterska blir en skyddad titel, likt “läkare” och “sjuksköterska”

Att undersköterska idag inte är en skyddad titel innebär att arbetsgivaren avgör vem som kvalificerar sig för titeln undersköterska. Vad som krävs på en ort för att bli anställd som undersköterska kan därför skilja sig från de krav som ställs på grannorten.

  • Att undersköterskornas kompetens synliggörs och formaliseras på arbetsplatsen

På många arbetsplatser saknas en tydlig koppling mellan omsorgspersonalens utbildning och arbetsuppgifter. En legitimation ger undersköterskor större möjlighet att självständigt utföra vissa arbetsuppgifter. Kommunal har sedan tidigare ett förslag om att exempelvis läkemedelsadministration, som undersköterskor idag utför på delegation, istället skulle kunna vara en del av legitimationen för undersköterskor.

Införandet av legitimation är en komplicerad process som givetvis måste utredas vidare. I våra grannländer, Norge och Danmark, är dock undersköterska redan ett legitimationsyrke och i Finland är motsvarigheten till undersköterska en skyddad yrkestitel. Vi får hoppas att regeringen så snart som möjligt tillsätter en utredning om hur förslaget om legitimation för undersköterskor ska förverkligas i praktiken.

Utredningen i sin helhet finns att läsa på regeringens hemsida.