Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Tack vare dig fick undersköterskorna ett lönelyft

Den fackliga solidariteten sträcker sig längre än till bara dig själv. Det är när alla arbetstagare organiserar sig som fler, i synnerhet kvinnor, kan få bättre löner och arbetsvillkor.

Vi lever i en individualiserad och marknadsstyrd värld. Från att i årtionden ha tänkt kollektivt, eller i många fall utilitaristiskt, det vill säga största möjliga lycka till största möjliga antal, tänker vi numera bara själviskt. 

Det är tydligt på alla samhällsnivåer. Kollektiva antaganden och rättigheter som bostad åt alla har byts ut till att bli bostad åt bara de som har råd. Eller att det välfärdspolitiska målet om att behovet ska styra resurserna, numera snarare heter: viktigt med individuell valfrihet. I många fall har det blivit en sanning, så självklar att den knappt går att påverka längre.

Därför är det ibland svårt att motivera människor att gå med i facket. Fackets grundidé bygger ju trots allt på tanken om ett starkt kollektiv. Solidaritet med andra människor. Inte bara med en själv.

Jag vill därför vända mig till er som inte är med i facket, eller mer specifikt till er som i dag tänker: facket? Det är ju viktigt, men vad gynnar det egentligen mig? För vad gör de egentligen på min arbetsplats? Det här är vanliga frågor, i synnerhet bland dem som arbetar inom välbetalda yrken och som sällan behövt använda sig av facket, mer än till lönesamtalet.

Till er vill jag säga, gör det bara. Gå med. Betala era medlemsavgifter. Inte för er själva utan gör det i solidaritet med de undersköterskor som för två veckor sedan nekades den där tusenlappen extra för sitt viktiga arbete. Gör det så att, när arbetsgivare, år 2016, fortfarande tycker att just kvinnor ska vara underbetalda, ha sämre löner än alla andra och att deras arbete ska anses mindre värda, har en hel kår med organiserade arbetstagare som säger ifrån.

Gör det så att alla fackförbunden, till och med ditt egna fackförbund, kan ansluta sig till kravet om en av de mest basala rättigheterna som finns på arbetsmarknaden: att heltid ska vara norm.

Facklig solidaritet handlar trots allt inte om en persons rättighet eller att just du ska gynnas av att vara med i facket. Det handlar om att i stundens hetta visa att man är många som värnar om våra medlikars arbetsmiljö, arbetssituation och arbetsförhållanden.

Att som hela LO-förbundet valde att göra under de senaste två veckorna, stödja en del av Kommunals medlemmar i sina krav om att få en lönesatsning. Det krävs inte så mycket för att göra just det.

Det krävs bara att du som arbetstagare organiserar dig i något fack.